According Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico:

Denominación Social: J. Ignacio Terés (MAESTREX EXPERIENCE)
Cif: 25.139.013-J
San Pascual s/n. 44550 Alcorisa (Teruel) España
Teléfono y fax: +34 978 883 214

Belangrijke juridische aanwijzingen
Wij verzoeken u de onderstaande voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u doorgaat. Personen die de website maestrex.es van MAESTREX EXPERIENCE oproepen, verklaren dat ze met de onderstaande voorwaarden akkoord gaan.

 

Auteurs- en handelsmerkrechten
De gehele inhoud van de website snp.nl is door de auteurswet beschermd. Alle rechten behoren toe aan MAESTREX EXPERIENCE of aan derden. De onderdelen op de website zijn alleen vrij toegankelijk voor browsingdoeleinden. Reproductie van het materiaal of delen daarvan in willekeurig schriftelijke of elektronische vorm is alleen toegestaan met uitdrukkelijke vermelding van maestrex.es. Het reproduceren, doorgeven, modificeren, verbinden of gebruiken van de website voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAESTREX EXPERIENCE is verboden.

 

Koppelingen (links) met andere websites
De website www.maestrex.es bevat links naar andere websites, waarvan MAESTREX EXPERIENCE meent dat ze interessant kunnen zijn voor de bezoekers van haar website. MAESTREX EXPERIENCE heeft evenwel geen enkele binding met de aanbieders van deze externe websites, en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Informatie
MAESTREX EXPERIENCE heeft alle zorgvuldigheid in acht genomen om de betrouwbaarheid van de informatie op de website www.maestrex.es te garanderen. Niettegenstaande kunnen wij de mogelijkheid niet uitsluiten dat bepaalde informatie vergissingen bevat, dan wel onnauwkeurig of onvolledigheid blijkt. Zodra MAESTREX EXPERIENCE op de hoogte wordt gesteld van dergelijke onvolkomenheden, zal zij de informatie op www.maestrex.es onverwijld met het oog hierop aanpassen.